Du har möjlighet att använda två olika webmailapplikationer hos oss numer.

SquirrelMail som är samma som vi haft sen en längre tid tillbaks

Roundcube som är ett annat alternativ


Det finns en del inkompabilitetsproblem mellan dessa. Eventuella filter som skapas i endera klienten kan enbart hanteras av densamma, dvs, skapar ni filter i Squirrelmail s&arin; måste ni ändra i dem där om det behöver göras några ändringar.


Har ni något annat önskemål på mailklient? Skicka isåfall ett mail till supportlådan så undersöker vi möjligheterna att installera den!

//SpaceDump IT AB